تحلیل آمار سایت و وبلاگ وقت سفارت آمریکا | تعیین وقت سفارت آمریکا | Vaghte sefarat usa
وقت سفارت آمریکا در آنکارا وقت سفارت آمریکا در انگلیس وقت سفارت آمریکا در دبی ویزای آمریکا
قوانین وقت سفارت آمریکا

قوانین وقت سفارت آمریکا

سفارتخانه های مختلف سیاست های متفاوتی را جهت ارائه وقت سفارت اتخاذ می کنند. مراجعه حضوری فرد متقاضی، تماس تلفنی، ارسال ایمیل و مراجعه به وب سایت عمده راه های تعیین وقت سفارت است. متقاضیان باید توجه داشته باشند که سفارت در ارتباط با ارائه وقت سفارت و صدور ویزا اختیار تام دارد .....،

از قوانین وقت سفارت آمریکا بیشتر بدانید
وقت سفارت آمریکا

نکاتی در مورد وقت سفارت آمریکا

مطابق قانون،گذرنامه متقاضی میباید تا شش ماه پس از صدور ویزا اعتبار داشته باشد. تعویض گذرنامه پس از انجام مصاحبه، خللی در پروسه ویزا ایجاد نمی کند. یکی بودن گذرنامه فرزندان با والدین بلا مانع است. اعتبار ویزای آمریکا معمولا سه ماه است، این زمان، فرجه ایست برای ورود به خاک آمریکا.....

نکات مهم وقت سفارت آمریکا را بیشتر بدانید